Quality

A webshop quality mark, as a web retailer you can hardly escape it nowadays. But which one do you choose? In the E-commerce world there are numerous quality marks and all of them praise themselves as a symbol of trusted and safe online shopping. Both for you as a customer and for us as an entrepreneur it is almost no longer possible to determine which webshop quality mark really means something and which is no more than a nice image in the webshop.

A company has to pay a lot of money to be allowed to use a certain logo. An very  expensive logo that you will notice in the prices. We wouldn't be Rebels if we didn't argue! You must pay at least    € 1,600 annually for the following activities:

- Company has the General Terms and Conditions visible on your site;                                                      - Company has a good return procedure;
- Company has all the contact details listed on the website.


A lot of money for things that you have to prepare yourself and that are also simply required by law for a company. You are not even allowed to start without this legal obligation. In short; a check on something you have already arranged yourself. And you have to pay for that aswell.

We have therefore decided not to participate. Please feel free to look around on our sites. Everything can be found. If you have any questions, you can always contact us.

Een webshop keurmerk, als webwinkelier ontkom je er tegenwoordig bijna niet meer aan. Maar voor welke kies je? In de E-commerce wereld bestaan er talloze keurmerken en allemaal prijzen ze zichzelf als een symbool van vertrouwd en veilig online winkelen. Zowel voor u als klant als voor ons als ondernemer is het bijna niet meer mogelijk om te bepalen welk webwinkel keurmerk echt iets betekent en welke niet meer is dan een leuke afbeelding in de webshop.

Een onderneming moet veel geld betalen om een bepaald logo te mogen gebruiken. Een duur logo wat eerst terug verdiend dient te worden. Dat merkt u weer in de prijs. Wij zouden geen Rebels zijn, als wij hier niet tegenin gaan!. Je moet jaarlijks minimaal €1600 betalen voor de volgende werkzaamheden:

- Of je als bedrijf de Algemene Voorwaarden zichtbaar op je site hebt staan;
- Of je als bedrijf een goede retour procedure hebt;
- Of je bedrijf alle contactgegevens vermeld op de website.

Een hoop geld voor dingen die je zelf moet opstellen en die ook gewoon wettelijk verplicht zijn voor een onderneming. Zonder deze wettelijke verplichting mag je niet eens beginnen. Kortom; een controle op iets wat je zelf al geregeld hebt. En daar moet je nog voor betalen ook.

Wij hebben besloten hier dus niet aan mee te doen. Kijkt u gerust een rond op onze sites. Alles is te vinden. Mocht u nog vragen hebben, kunt u ons altijd benaderen.